މިފޮޓޯތަކުން އެތައް ވާހަކަތަކެއް ބުނެދެއެވެ. މިޒަމާނަށް މިވަރު ފުދެއެވެ. ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން އަޔަސްމިހާރަކު މޮޅުތަކެއް ނުވެއެވެ. އަޑުގަދަ، ނުކިޔަވާ އިނގިރޭސިން ދެބަސް އެއްކޮށް ބުނެލަން ނޭނގޭ މީހާ މާގަދަވެފާ މުސާރަ ބޮޑެވެ. ސިޔާސީ މީހާ ހުރިހާ ތާކުވެސް ގަދަވެފަ، އަޑުގަދަ އެވެ. ސިޔާސީ ނުވާނަމަ އެމީހަކީ މިހާރު މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ލަދުހަޔާތް ކަނޑާ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުންނަ މީހާ އެއީ އެންމެ ގަދަ މީހާ އަށް މިހާރު ވަނީ ވެފައެވެ. މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން އަންނަ ކުއްޖާ މިހާރު ހުންނަން ޖެހެނީ ބާކީވެފައެވެ.މިއީ އެފަދަ ކުދިންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރުތޯއެވެ. މިއީ އަދުގެ ހާލަތެވެ.
.©kahthiri.
📸 Abdulla abeedh

image
image
image
image
image